Jak przeciwdziałać zagrożeniom

W większości zakładów pracy nie ma szkodliwych substancji. Mimo wszystko nowi pracownicy powinni być kierowani na badania, które potwierdzą, że mogą pracować w takich warunkach. Jednocześnie, jeżeli takie warunki już istnieją w myśl obowiązujących przepisów, pracodawca ma minimalizować takie ryzyko. Najczęściej wiąże się to z odpowiednimi szkoleniami i

Więcej

Ważność i rola szkoleń

Ważnym elementem BHP są szkolenia w tym zakresie. Mogą one dotyczyć poszczególnych stanowisk i powinny być dostosowane do charakteru pracy. Jedną z najważniejszych cech takich szkoleń jest to, że mają one określony termin ważności. W efekcie należy je, co kilka lat odnawiać, co ma swoje pozytywne skutki. Pozwala na uaktualnienie wiedzy, przypomnienie najważniejszych fakt&

Więcej

Bezpieczeństwo w firmie

Na pracodawcy spoczywają pewne obowiązki, które powinien dopełniać we właściwy sposób i w terminie. Dotyczy to między innymi konieczności przygotowania odpowiednich instrukcji, właściwych dla poszczególnych stanowisk oraz ich specyfiki. Ich celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i usprawnienie wykonywania czynności. Można je wykonać samodzielnie, wspie

Więcej

Hasła, oprogramowanie i człowiek, czyli o bezpieczeństwie informacji

Dzisiejsze firmy muszą mierzyć się z całkowicie odmiennym zagrożeniami niż jeszcze kilka lat temu. Wynika to między innymi z faktu, że coraz więcej informacji oraz danych przechowuje się w formie zapisu cyfrowego, co jest ogromnym ułatwieniem w pracy. Jednocześnie jednak stwarza duże ryzyko. Coraz częściej słyszy się bowiem o atakach ze strony hakerów, cyberprzestępc&oa

Więcej

Jak docenić i zmotywować pracownika

Jeżeli część szkoleń, oferowana jest praktycznie dla każdej osoby, to wiele dotyczy dosyć ściśle określonych osób. Określona grupa jest niekiedy dosyć wąska, zawsze jednak potrzebuje ona specjalistycznych szkoleń, dzięki, którym skuteczniej mogą prowadzić swoją działalność, podejmować decyzje, bądź kierować podległym zespołem. Bardzo atrakcyjne i ciekawe

Więcej

Różne spojrzenia na bezpieczeństwo

Pod wieloma względami współczesne firmy są zmuszone do korzystania z nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Przekładają się one często na potencjalny zysk. Wiąże się to z korzystaniem z nowoczesnych technologii oraz szkoleń, kursów oraz konferencji dedykowanych dla konkretnych branż oraz dziedzin. Warto zwracać na ten fakt szczególną uwagę, ponieważ są t

Więcej

Nie ignoruj BHP, to się źle kończy

Wiele osób, szczególnie pracowników, ignoruje przepisy związane z BHP. Wszyscy powtarzają, że je znają jednak, kiedy przychodzi czas by odpowiednio postąpić, szczególnie w kryzysowej sytuacji zawodzą. Jednak te przepisy to również wymagania związane z właściwym opisem stanowisk, użytkowania sprzętów i wskazaniem potencjalnych niebezpieczeń

Więcej