Bezpieczeństwo w firmie

Na pracodawcy spoczywają pewne obowiązki, które powinien dopełniać we właściwy sposób i w terminie. Dotyczy to między innymi konieczności przygotowania odpowiednich instrukcji, właściwych dla poszczególnych stanowisk oraz ich specyfiki. Ich celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i usprawnienie wykonywania czynności. Można je wykonać samodzielnie, wspierać się specjalistycznym doradztwem, jak również korzystać z innej formy wsparcia.