Jak przeciwdziałać zagrożeniom

W większości zakładów pracy nie ma szkodliwych substancji. Mimo wszystko nowi pracownicy powinni być kierowani na badania, które potwierdzą, że mogą pracować w takich warunkach. Jednocześnie, jeżeli takie warunki już istnieją w myśl obowiązujących przepisów, pracodawca ma minimalizować takie ryzyko. Najczęściej wiąże się to z odpowiednimi szkoleniami i wyposażeniem pracowników w odzież oraz odpowiednie środki ochrony w postaci nauszników oraz okularów.