Wiatr - stabilna energia elektryczna

Problematyka wykorzystywania energii naturalnej, stanowi coraz szybciej i prężniej rozwijającą się dziedzinę, która zyskuje rosnące grono swoich zwolenników. Dotyczy to głównie sytuacji, pozwalających na wytwarzanie bezpiecznej energii, która jest zarówno naturalna, jak i pozwala na osiągnięcie oszczędności finansowych. Energia odnawialna może być dziś pozyskiwana z takich źródeł jak: słońce, wiatr, woda (rzeki, fale morskie, pływy), biomasa, biopaliwa oraz z ziemi – energia geotermalna. Występują one praktycznie na całej planecie, ale nie zawsze jednak mamy do nich łatwy dostęp. W pewnych przypadkach istnieją również problemy, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych źródeł energii, do celów pojedynczych osób. Pewnym wyjątkiem jest jednak energia pochodząca ze słońca oraz z wiatru, wykorzystywana na coraz szersza skalę. Dostęp do niej jest możliwy praktycznie w większości miejsc na świecie i co ważne, jest praktycznie darmowa i stanowi dobro nas wszystkich.

Dużą popularnością cieszą się obecnie szczególnie instalacje, wykorzystujące energię, pochodzącą z wiatru. Do tego celu świetnie nadają się, różnej wielkości oraz mocy, elektrownie wiatrowe oraz pionowe turbiny wiatrowe. W zależności od wcześniej wspomnianych parametrów, zapewniają one zasilanie na minimalne poziomie, bądź też, są w stanie wyprodukować prąd elektryczny, zapewniający kompleksowe zaspokojenie potrzeb energetycznych. Ich wydajne funkcjonowanie jednak, szczególnie w przypadku klasycznych, przydomowych elektrowni wiatrowych, zależy przede wszystkim od warunków pogodowych, występujących w danej okolicy. Liczy się tu zarówno ukształtowanie terenu, jak występująca ilość wietrznych dni. Większość z przydomowych elektrowni wiatrowych, montowana jest na terenach znajdujących się poza miastami. Ciasna, miejska zabudowa i wysokie konstrukcje, potrafią skutecznie ograniczać siłę wiatru bądź wprowadzać jego niekorzystne zawirowania oraz odbicia. W takich sytuacjach, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wyższego masztu. Pozwala on na wyeliminowanie problemów z dostępem do wiatru, który jest obecny w okolicy. Warto zauważyć, że do prawidłowego działania instalacji, lepszy jest nawet słabszy, ale stabilny wiatr, od nagłych, nawet bardzo silnych podmuchów.